Vecht – De Krijger

Ontwikkel de Krijger in jezelf en vecht voor wie je wilt en kunt zijn. Dit is de peiler waar het altijd mee begint, want je moet een beetje strijder in je hebben om in beweging te komen.

Helaas zien we de kwaliteiten van de krijger steeds minder, omdat deze momenteel ook de meeste weerstand krijgt in de maatschappij. Als je denkt aan krijger, dan komt er vaak als eerste een relatief agressief beeld op. Daarom zorgt dit archetype de meeste ideeën over ‘giftige mannelijkheid’.

Als maatschappij lijken we soms wel bang voor deze kracht. Met als gevolg dat we momenteel mannen en jongens leren om geen agressie te kennen en conflicten te vermijden. Stil zitten, niet boos worden en weinig energie tonen is het devies. Met mannen zonder kracht als gevolg.

Die angst is echter niet terecht. We zijn alleen bang geworden van de schaduwzijde van de krijger. Een gezonde krijger vecht namelijk niet tegen de ander, maar voor zichzelf. Voor zijn doelen, missie en iets dat groter is dan zichzelf.

Vecht

Onze peiler ‘Vecht’ staat voor actie, doelgerichtheid, discipline en het bewaken van grenzen. Je vindt deze kwaliteiten in de zakenman die in het harnas (zijn pak) een mooie deal sluit en de sportman die strijd voor de overwinning. Of bij het vechten van een alcoholist om van zijn verslaving af te komen en bij iemand die vecht om oude patronen te doorbreken.

Doelgerichte Actie en Keuzes Maken

Ontwikkel een vechter die bereid is om de wereld aan te vallen met zijn missie. Zoals een krijger zijn prooi aanvalt met een zwaard. De krijger maakt keuzes, hij bepaalt wat hij doet, waarom, hoe en wanneer. Zie wat belangrijk voor je is en stel haalbare doelen.

Daarvoor moeten er ook keuzes gemaakt worden. Keuzes die soms pijn doen, maar waarvan hij weet dat ze nodig zijn en de volledige verantwoordelijkheid pakt.

Discipline & Grenzen Bewaken

Naast de actie moet er tegelijkertijd verdedigende energie ontwikkeld worden om de eigen grenzen te bewaken. Net zoals een soldaat dit in de strijd deed met zijn schild.

Een echte krijger kan zich ook beheersen. Hij vecht niet uit woede of vanuit zijn ego. Hij gebruikt zijn energie en zijn lichaam bewust. Een ontwikkelde krijger kent zijn eigen grenzen en rekt deze soms op om bij zij doel te komen. Dit alles zorgt voor de discipline die nodig is om het doel te bereiken,

Schaduwkanten

Zoals bij elke peiler/archetype heeft de krijger ook twee schaduwkanten

De Sadist
Een doorgeslagen krijger uit zichzelf in blinde ambitie en misbruikt zijn macht. Dit zie je wel eens in de politiek, het bedrijfsleven en in de opvoeding.

Als een man zich te veel in het vechtenergie zit, dan ontkent hij zijn gevoeligheid en kwetsbaarheid (vrouwelijke kant). Het is de work-a-holic die zich letterlijk vecht naar een burn-out of scheiding van zijn vrouw en kinderen. Hij overwint misschien wel op zijn werk, maar verliest de verbinding met zijn omgeving.

De Masochist

Het tegenovergestelde van de sadist is de masochist. De zwakke man die helemaal geen vechtbereidheid heeft en zijn vechtersenergie begraven heeft. Hij voelt en verbindt wel, maar heft nooit het zwaard uit angst iemand te kwetsen of pijn te doen. Het is de typische moderne nice-guy die we veelal zien momenteel. Ze praten liever, komt niet voor zichzelf op zonder te zien dat het gebrek aan daadkracht en grenzeloosheid ook gewelddadig kan zijn.


Wat kan je doen om de Krijger in jezelf te ontwikkelen?

Ontwikkel de kwaliteiten van de krijger zodat je de macht hebt je te concentreren op je missie en je niet af te laten leiden. Net zoals de andere archetypes/pilaren, staat de krijger in dienst van de koning (Verenig).

Volg ons op instagram op de voet via https://www.instagram.com/aandemanbrengen/