De 4 Archetypen voor Gezonde Masculiniteit.

Het doel van ons platform is om mannen te helpen zichzelf te ontwikkelen in hun gezonde mannelijkheid. Hiervoor hebben we een nieuw paradigma ontwikkeld om richting te geven aan ‘de man’. We doen dat aan de hand van een raamwerk: Vecht, Voed, Voel Verenig. Dit raamwerk hebben we gebaseerd op het werk over de archetypen van de bekende psychiater Carl Jung (Vecht, Voed, Voel & Verenig).

2 studenten van Carl Jung hebben een boek geschreven over de belangrijkste 4 mannelijke archetypen. Wij hebben dit boek veel aangehaald het raamwerk van Aan De Man Brengen neer te zetten. Daarom willen jou ook graag wat achtergrond geven over de herkomst van dit raamwerk, de archetypen en de Jungiaanse psychologie.

Het gaat om het boek: King, Warrior, Magician, Lover: Rediscovering the Archetypes of the Mature Masculine, geschreven door de Jungiaanse psycholoog Robert Moore and mytholoog Douglas Gillette.

Dit boek werd gepubliceerd in 1990 in Amerika en heeft daar een grote invloed gehad op de mannelijkheid in Amerika. Samen met het boek van Robert Bly, Iron John, zorgde het voor een grote mannenbeweging begin jaren negentig.

Gedurende deze tijd begonnen veel mannen in Amerika mannengroepen en weekendretraites bij te wonen, waar ze deelnamen aan overgangsrituelen en oude mythen bespraken om persoonlijk inzicht te krijgen over wat het betekent om een ​​man te zijn.

Een korte inleiding over Jungiaanse psychologie

Carl Jung Archetypen

Om de vier archetypen van mannelijkheid te begrijpen, is het handig om iets over de Jungiaanse psychologie te begrijpen. Deze psychologie is complex en gaat heel diep, maar dit is niet belangrijk voor het doel van dit artikel. Daarom ga ik het zo kort mogelijk houden.

Carl Jung was een van de eerste en meest invloedrijke moderne psychologen. Van 1907 tot 1913 werkte Jung nauw samen met die andere bekende psycholoog, Sigmund Freud. Hoewel de twee veel van dezelfde ideeën over de menselijke geest deelden, hadden ze ook hun verschillen. Freud concentreerde zich op ‘de onbewust geest’ als de plek waar mensen negatieve emoties en afwijkende gedachten koesterden en onderdrukten. Jung was het ermee eens dat negatieve emoties in het onbewuste werden onderdrukt. Jung vond echter ook dat positieve ervaringen, gedachten en emoties ook in het onbewuste konden worden vastgehouden.

Daarnaast week Jung ook af van Freuds theorie van het onbewuste door te stellen dat er een tweede, nog dieper onbewuste geest in alle mensen bestond. Jung noemde het eerste niveau van het onbewuste (het niveau dat Freud ook bevestigde) het ‘persoonlijke onbewuste’. Het persoonlijke onbewuste is ontstaan door persoonlijke ervaring.

Het tweede niveau van de onbewuste geest noemde Jung het ‘collectieve onbewuste‘. Volgens Jung bestaat het collectieve onbewuste uit instinctieve en universele denkpatronen die mensen gedurende duizenden jaren van evolutie hebben ontwikkeld. Jung noemde deze blauwdrukken voor primitief gedrag ‘archetypen’. Dit is het niveau waar de theorie over de archetypen ook vandaan komt. Voor Jung vormen archetypen de basis van alle persoonlijke ervaringen. Het maakt niet uit of je een verfijnde zakenman bent die in een flatgebouw in Rotterdam woont of een bosjesman die in een hut in Afrika woont; Jung zou zeggen dat je, ongeacht wie je bent, hetzelfde archetypische gedrag in je hebt.

Jung geloofde dat deze archetypen van menselijk gedrag in de bewuste geest aan de oppervlakte kwamen door symbolen, rituelen en mythen. Hij concludeerde daardoor dat we door deze archetypische patronen kunnen verklaren waarom we vergelijkbare motieven en symbolen zien in rituelen en mythische verhalen in verschillende culturen. De stervende / herrezen God-figuur is bijvoorbeeld te vinden in de verhalen en mythen van oude Grieken, oude Sumeriërs, christenen en indianen.

Oké, dus wat zijn de archetypen waarvan Jung geloofde dat ze in elke persoon bestonden? The Self, the Shadow, the Animus and Anima, and the Persona.

Gezien het doel van dit artikel ga ik niet in detail in op deze vier. Als het iets is waarin je geïnteresseerd bent, raad ik je aan om deze archetypen zelf te onderzoeken.

Laten we, voordat we verder gaan, ergens duidelijk over zijn. Archetypen zijn geen persoonlijkheidstypen. Jung dacht niet dat je een persoon als een specifiek archetype kon classificeren. Een man kan geen test doen om hem te vertellen dat hij een “schaduw” is. De archetypen zijn eerder gewoon patronen van gedrag en gedachten, of “energieën” die in alle mensen in verschillende mate voorkomen.

De vier archetypen van volwassen (gezonde) mannelijkheid: King, Warrior, Magician, Lover

masculiene man

Psycholoog Robert Moore nam het concept van de archetypen van Jung en gebruikte het om een ​​raamwerk te creëren dat de ontwikkeling van volwassen masculiniteit bij mannen liet zien. Moore beschreef dat de problemen die we tegenwoordig bij mannen zien – geweld, onverschilligheid, afstandelijkheid – het gevolg zijn van het feit dat moderne mannen de oorspronkelijke, mannelijke archetypen die in hen leven niet voldoende onderzoeken of er niet mee in contact staan. Net als Jung geloofde Moore dat mannen en vrouwen zowel vrouwelijke als mannelijke archetypische patronen bezitten. Dit is de anima (vrouwelijk) en animus (mannelijk).

Het probleem met moderne mannen is dat de westerse samenleving de animus of het mannelijke archetype in hen onderdrukt en in plaats daarvan mannen aanmoedigt om in contact te komen met hun ‘zachtere kant’ of hun anima. Moore beweert trouwens dat er niets mis is met mannen die zachtere, verzorgende en vrouwelijke gedrag ontwikkelen. Hij moedigt het zelfs aan. Een probleem doet zich pas voor als de ontwikkeling van het vrouwelijke ten koste gaat van het mannelijke.

Volgens Moore bestaat de mannelijke psychologie uit vier grote archetypen: King, Warrior, Magician en Lover (Verenig, Vecht, Voed, Voel). Wil een man volwassen mannelijke kracht en energie bereiken, dan moet hij met alle vier in contact zijn.

De structuur van de archetypen

Moore stelt dat elk mannelijk archetype uit drie delen bestaat: de volledige en hoogste uitdrukking van het archetype en twee disfunctionele schaduwen van het archetype. Om dit beter te begrijpen, portretteert Moore elk archetype als een driehoek. Hier is een voorbeeld van het King-archetype:

Verenig koning

De onderste hoeken van de driehoek vertegenwoordigen de schaduwsplitsing in het archetype. Het doel van elke man is om deze twee bipolaire schaduwen met elkaar in overeenstemming te brengen en ze integreren. Als hij dit doet dan komt hij in de volledige kracht van het archetype (zoals weergegeven aan de bovenkant van de driehoek).

Bovendien heeft elk archetype een volwassen en onvolwassen vorm. Moore noemt de volwassen vormen van de mannelijke archetypen “Man Psychology” en de onvolwassen vormen “Boy Psychology.” De volwassen mannelijke archetypen zijn de vier die we al hebben genoemd: King, Warrior, Magician, Lover.

De onvolwassen archetypen (jongetjes) zijn the Divine Child, the Hero, the Precocious Child en the Oedipal Child. Elk van deze onvolwassen archetypen heeft dezelfde driehoeksopbouw als de volwassen archetypen. Ze hebben allemaal hun hoogste en meest volledige uitdrukking, samen met hun twee bipolaire disfunctionele schaduwen.

Voordat een jongen toegang kan krijgen tot het archetype van de koning, moet hij het goddelijke kind ontwikkelen; voordat hij toegang kan krijgen tot het Warrior-archetype, moet hij het Hero-archetype ontwikkelen. Enzovoort.

Oef. Dat is veel om op te kauwen en te verteren. Het klinkt ingewikkeld, maar als je het hieronder in de afbeelding ziet, is het eigenlijk vrij gemakkelijk te begrijpen:

Archetype mannelijkheid


Oke. Dit was een hele hap informatie. Maar nu heb je meer achtergrond over de herkomst van onze kaders. En hoewel wij het niet met alles eens zijn in het boek, heeft het ons geholpen in het neerzetten van die kaders. De kaders die jou hopelijk helpen te ontwikkelen naar de beste man die je kunt zijn.